Varsel om uppsägning

Coronapandemin har gett en tydlig ökning av antalet varsel i flera branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. Totalt har drygt 88 400 personer varslats om uppsägning sedan 1 mars. 

Coronapandemins effekter syns tydligt i antalet varsel per vecka, som visas i diagrammet här ovanför. Totalt har  88 408 personer varslats om uppsägning sedan 1 mars. Under senare veckor har varslen minskat något i antal men ligger fortfarande på en högre nivå än normalt. Preliminära siffror över vecka 26 visar att nära 2 000 personer varslats om uppsägning. Under april steg antalet varslade personer till över 26 700 mot slutet av månaden. Det är mycket hög siffra som dock ligger något lägre än mars då antalet översteg 42 400 personer totalt. Både mars och april visar dock på historiskt höga siffror som överstiger de senaste två stora varseltopparna i modern tid.

I mars och början av coronautbrottet slog krisen särskilt hårt mot hotell- och restaurangbranschen liksom företag inom resetjänster och uthyrning. Gemensamt stod branscherna för kring hälften av de inkomna varslen. I april kom företag inom tillverkningsindustrin, transport och handel att stå för en allt större del. Tillverkningsindustrin svarar för flest varsel även under maj och hittills i juni, följt av verksamheter inom bland annat juridik och ekonomi samt information och kommunikation. Som du kan se i tabellen längst ned på den här sidan har nästan alla branscher ett högt varseltal under första halvan av 2020. Det tyder på att näringslivet på bred front möter stora utmaningar till följd av coronaviruset och de krisåtgärder som bland annat försvårar resor, handel och leveranser inom och över landsgränser.

Varsel är mycket konjunkturkänsliga och Sverige har tidigare haft två stora toppar under 1992 och 2008. Den senaste toppen inträffade i oktober och november 2008, strax efter Lehman Brothers konkurs som blev startskottet för den efterföljande finanskrisen. Från juli till oktober 2008 ökade antalet varsel med 17 123 från en nivå på 2 398, vilket är en ökning med 715 procent. Under 90-talskrisens värst drabbade månad, i november 1992, varslades över 22 000 personer om uppsägning. Efter dessa kriser har antalet varsel fallit tillbaka till mer normala nivåer runt 5000 varsel per månad.

Normalt sett publicerar Arbetsförmedlingen varselstatistiken en gång per månad, men på grund av krisen har frekvensen nu ökats till varje vecka. Antal varsel kan ses som en indikation om hur arbetsmarknaden kommer utvecklas framöver. Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget. Enligt främjandelagen måste alla arbetsgivare, både privata och offentliga, lämna uppgifter om varsel till Arbetsförmedlingen om det rör sig om minst fem uppsägningar. Alla varsel leder dock inte till faktiska uppsägningar.

 

Varsel per bransch

Antal varslade personer, år 2020.

Januari - juni*
Hotell- och restaurangverksamhet18 283
Tillverkning13 676
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster13 417
Transport och magasinering11 602
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar10 013
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik6 583
Kultur, nöje och fritid5 670
Informations- och kommunikationsverksamhet5 399
Byggverksamhet4 198
Vård och omsorg; sociala tjänster1 538
Utbildning1 456
Annan serviceverksamhet1 295
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering640
Finans- och försäkringsverksamhet580
Fastighetsverksamhet254
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring160
Jordbruk, skogsbruk och fiske88
Försörjning av el, gas, värme och kyla40
Utvinning av mineral0
Totalt94 892
LADDA NER
Källa: Arbetsförmedlingen
*Data gäller till och med 26 juni 2020.