Varsel om uppsägning

3 405Antal
dec-19

3 405 personer varslades i december. Det är en ökning med 465 personer jämfört med samma månad föregående år. Varsel är mycket konjunkturkänsliga och Sverige har haft två stora toppar 1992 och 2008. 

Varje månad publicerar Arbetsförmedlingen hur många lediga jobb och hur många varsel som har kommit in. Antal varsel kan ses som en indikation på hur företagen tror att arbetsmarknaden kommer utvecklas. Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget. Enligt främjandelagen måste alla arbetsgivare, både privata och offentliga, lämna uppgifter om varsel till Arbetsförmedlingen om det rör sig om minst fem uppsägningar. Alla varsel leder dock inte till faktiska uppsägningar.

Varsel är mycket konjunkturkänsliga. Den senaste toppen inträffade i oktober och november 2008, strax efter Lehman Brothers konkurs den 15 september. Från juli till oktober 2008 ökade antalet varsel med 17 123 från en nivå på 2 398, vilket var en ökning med 715 procent. Ett år senare var varselnivån tillbaka på mer normala siffror på omkring 5 000 per månad.