Varsel om uppsägning

12 733Antal varsel
Vecka 14

Drygt 42 400 personer varslades om uppsägning under mars. Det är en historiskt hög siffra som överstiger de senaste två topparna som inträffade under 90-talskrisen och finanskrisen. Senaste tidens coronautbrott har gett en tydlig ökning av antalet varsel i flera branscher och visar på ett näringsliv under mycket hård press. 

Senaste tidens coronautbrott och dess effekter på ekonomin kan ses tydligt i antalet varsel per vecka, som visas i diagrammet här ovanför. Preliminära siffror över vecka 14 visar att drygt 12 700 personer varslades under månadsskiftet mars och april. Antalet uppgick till totalt över 42 400 personer under mars månad. Det är en historiskt hög siffra som överstiger de senaste två stora varseltopparna i modern tid.

Av varslen i mars stod hotell- och restaurangbranschen enskilt för omkring en tredjedel medan resebranschen svarade för en dryg femtedel. De första dagarna av april står dock handeln för en större del av de inkomna varslen. Som du kan se i tabellen längst ned på den här sidan har nästan alla branscher ett högre antal varsel än tidigare månader under 2020. Det tyder på att det inte enbart är branscher kopplade till besöksnäringen som pressas hårt av krisen utan att näringslivet på bred front möter stora utmaningar till följd av coronaviruset och de krisåtgärder som bland annat försvårar leveranser och handel över gränser.

Varsel är mycket konjunkturkänsliga och Sverige har tidigare haft två stora toppar under 1992 och 2008. Den senaste toppen inträffade i oktober och november 2008, strax efter Lehman Brothers konkurs som blev startskottet för den efterföljande finanskrisen. Från juli till oktober 2008 ökade antalet varsel med 17 123 från en nivå på 2 398, vilket är en ökning med 715 procent. Under 90-talskrisens värst drabbade månad, i november 1992, varslades över 22 000 personer om uppsägning. Efter dessa kriser har antalet varsel fallit tillbaka till mer normala nivåer runt 5000 varsel per månad.

Normalt sett publicerar Arbetsförmedlingen varselstatistiken en gång per månad, men på grund av krisen har frekvensen nu ökats till varje vecka. Antal varsel kan ses som en indikation om hur arbetsmarknaden kommer utvecklas framöver. Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget. Enligt främjandelagen måste alla arbetsgivare, både privata och offentliga, lämna uppgifter om varsel till Arbetsförmedlingen om det rör sig om minst fem uppsägningar. Alla varsel leder dock inte till faktiska uppsägningar.

Varsel per bransch

Antal varslade personer, år 2020.

FebruariMarsApril*
Hotell- och restaurangverksamhet 8713 2291 070
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster3388 649771
Transport och magasinering5204 075236
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar3913 6321 782
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik1542 608500
Tillverkning4182 456628
Informations- och kommunikationsverksamhet6701 978320
Kultur, nöje och fritid361 5891 230
Byggverksamhet3211 454394
Annan serviceverksamhet2894037
Vård och omsorg; sociala tjänster12867867
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering385620
Utbildning3243069
Fastighetsverksamhet610414
Jordbruk, skogsbruk och fiske0160
Finans- och försäkringsverksamhet8150
Försörjning av el, gas, värme och kyla500
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring000
Utvinning av mineral000
Uppgift saknas000
Totalt3 18042 4157 118
LADDA NER
Källa: Arbetsförmedlingen
Not: Värden för april avser perioden 1-3 mars och är preliminära.