Utstationerad arbetskraft i Sverige

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. En genomsnittlig månad år 2016 var cirka 7 700 arbetstagare utstationerade till Sverige. Detta motsvarar 0,2 procent av samtliga anställda i landet. 

För att företag ska kunna verka fritt på EU:s gemensamma marknad måste de kunna utföra uppdrag i andra länder än där man har sin huvudsakliga verksamhet. Ibland innebär det att företag stationerar anställda utomlands under en begränsad tid.

De flesta utstationeringar sker under relativt korta tidsperioder. EU-genomsnittet ligger på fyra månader och mer än 60 procent av utstationeringarna till Sverige är kortare än två månader.

En genomsnittlig månad under 2016 var cirka 7 700 personer utstationerade i Sverige. Jämfört med det totala antalet anställda i landet motsvarar det endast 0,2 procent. Under 2017 har det skett en viss ökning, som troligtvis förklaras av det starka konjunkturläget och den uppgång i byggandet som skett under senare år. I september 2017 återfanns till exempel 47 procent av de utstationerade inom byggbranschen, jämfört med 37 procent samma månad föregående år.

De flesta utstationerade arbetstagarna i Sverige kommer från länder i vårt närområde. Under 2016 kom 22 procent från Polen och räknar man in samtliga länder runt Östersjön svarade de för mer än 60 procent av den utstationerade arbetskraften i Sverige. Som framgår av diagrammet nedan kommer dock inte alla från EU-länder. Till exempel sker det en viss utstationering från Indien, då företrädelsevis inom IT-sektorn.