Utstationerad arbetskraft i Sverige

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivareUnder 2022 gjordes 163 175 anmälningar från 66 länder rörande utstationering i Sverige. Antalet utstationerade arbetstagare i Sverige motsvarar mindre än 1 procent av samtliga anställda i landet.

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. Under 2022 gjordes 163 175 anmälningar från 66 länder rörande utstationering i Sverige. Antalet utstationerade arbetstagare i Sverige uppskattades till 70 272 personer. Samma arbetstagare kan återkomma i flera anmälningar, därför är det uppskattade antalet utstationerade lägre än antalet anmälningar.

För att företag ska kunna verka fritt på EU:s gemensamma marknad måste de kunna utföra uppdrag i andra länder än där man har sin huvudsakliga verksamhet. Ibland innebär det att företag stationerar anställda utomlands under en begränsad tid.

De flesta utstationeringar sker under relativt korta tidsperioder. Under 2022 var cirka 80 procent av utstationeringarna till Sverige är kortare än tre månader.

Majoriteten av de utstationerade arbetstagarna återfinns inom byggbranschen, som stod för cirka 2/3 av alla anmälningar. Följt av tillverknings- och IT-branschen.

De flesta utstationerade arbetstagarna i Sverige kommer från länder i vårt närområde. Under 2022 kom nära var femte från Polen. Som framgår av diagrammet nedan kommer dock inte alla från EU-länder. Till exempel sker det en viss utstationering från Indien, framförallt till Stockholm och då företrädelsevis inom IT-sektorn.