Utstationerad arbetskraft i Sverige

21 307Antal
dec-19

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. En genomsnittlig månad år 2018 var cirka 16 200 arbetstagare utstationerade till Sverige. Detta motsvarar knappt 0,4 procent av samtliga anställda i landet.

För att företag ska kunna verka fritt på EU:s gemensamma marknad måste de kunna utföra uppdrag i andra länder än där man har sin huvudsakliga verksamhet. Ibland innebär det att företag stationerar anställda utomlands under en begränsad tid.

De flesta utstationeringar sker under relativt korta tidsperioder. I EU ligger genomsnittet på fyra månader och nära 80 procent av utstationeringarna till Sverige är kortare än tre månader. Under senaste året har andelen korta utstationeringar ökat och den vanligaste utstationeringsperioden under 2018 var kortare än 10 dagar. 

En genomsnittlig månad under 2018 var cirka 16 200 personer utstationerade i Sverige. Jämfört med det totala antalet anställda i landet motsvarar det endast omkring 0,4 procent. Under 2018 har det skett en relativt markant ökning av antalet utstationeringar. Utvecklingen förklaras troligtvis av det starka konjunkturläget och den uppgång i byggandet som skett under senare år. Under året återfanns exempelvis 66 procent av de utstationerade inom byggbranschen. Att antalet korta utstationeringar ökat kan även vara en del av förklaringen. 

De flesta utstationerade arbetstagarna i Sverige kommer från länder i vårt närområde. Under 2018 kom 43 procent från Polen och räknar man in samtliga länder runt Östersjön svarade de för omkring 70 procent av den utstationerade arbetskraften i Sverige. Som framgår av diagrammet nedan kommer dock inte alla från EU-länder. Till exempel sker det en viss utstationering från Indien, då företrädelsevis inom IT-sektorn.