Utstationerad arbetskraft i Sverige

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivareUnder 2021 gjordes 117 168 anmälningar från 62 länder rörande utstationering i Sverige. Antalet utstationerade arbetstagare i Sverige motsvarar 0,42 procent av samtliga anställda i landet.

Utstationerad arbetskraft är anställda som tillfälligt arbetar i ett annat land på uppdrag av sin arbetsgivare. Under 2021 gjordes 117 168 anmälningar från 62 länder rörande utstationering i Sverige. Antalet utstationerade arbetstagare i Sverige motsvarar 0,42 procent av samtliga anställda i landet.

För att företag ska kunna verka fritt på EU:s gemensamma marknad måste de kunna utföra uppdrag i andra länder än där man har sin huvudsakliga verksamhet. Ibland innebär det att företag stationerar anställda utomlands under en begränsad tid.

De flesta utstationeringar sker under relativt korta tidsperioder. Under 2021 var 82 procent av utstationeringarna till Sverige är kortare än tre månader.

2021 gjordes totalt 117 168 anmälningar från 62 länder rörande utstationering i Sverige. Jämfört med det totala antalet anställda i landet motsvarar det endast cirka 0,42 procent. Det är i linje med nivån under 2020 medan antalet anmälningar om utstationering ökade under året. Utvecklingen kan troligen delvis förklaras av en minskning av antalet mycket korta och återkommande uppdrag som leder till att färre anmälningar görs för samma arbetstagare. Majoriteten av de utstationerade arbetstagarna återfinns inom byggbranschen, som stod för över hälten. Följt av tillverknings- och IT-branschen.

De flesta utstationerade arbetstagarna i Sverige kommer från länder i vårt närområde. Under 2021 kom nära var femte från Polen och räknar man in samtliga länder runt Östersjön svarade de för cirka 80 procent av den utstationerade arbetskraften i Sverige. Som framgår av diagrammet nedan kommer dock inte alla från EU-länder. Till exempel sker det en viss utstationering från Indien, framförallt till Stockholm och då företrädelsevis inom IT-sektorn.