Regional arbetskraftsinvandring

Omkring 0,3 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Var tredje aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Hur många personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,3 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, knappt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Gotlands län där knappt en promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

Inom EU/EES råder fri rörlighet arbetsmarknaden men personer från länder utanför EU/EES behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lön som minst ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

I december 2017 var 15 970 arbetstillstånd giltiga. Av dem var 31 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Utöver dessa var civilingenjörsyrken samt yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Arbetskraftsinvadring fördelat på yrke

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, december 2017

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.5 012
Civilingenjörsyrken1 496
Kockar och kallskänkor1 116
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.1 061
Städare och hemservicepersonal m.fl.592
Ingenjörer och tekniker563
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.459
Snickare, murare och anläggningsarbetare321
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.271
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare264
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.232
Designer och formgivare230
IT-chefer213
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.191
Försäljnings- och marknadschefer173
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare173
Kontorsassistenter och sekreterare170
Marknadsförare och informatörer m.fl.167
Lagerpersonal och transportledare m.fl.158
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.155
Skönhets- och kroppsterapeuter144
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.143
Undersköterskor107
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.101
Universitets- och högskollärare99
Butikspersonal90
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.77
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare73
Växtodlare inom jordbruk och trädgård73
Installations- och industrielektriker m.fl.72
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.69
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.61
Vårdbiträden58
Städledare och fastighetsskötare m.fl.56
Djuruppfödare och djurskötare54
Saknar SSYK51
Övriga administrations- och servicechefer51
Verkställande direktörer m.fl.49
Läkare47
Restaurang- och kökschefer45
Arkitekter och lantmätare44
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri43
Ekonomi- och finanschefer42
Hovmästare, servitörer och bartendrar41
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.39
Behandlingsassistenter och pastorer37
Sjuksköterskor36
Forsknings- och utvecklingschefer34
Inköps-, logistik- och transportchefer34
Präster och diakoner33
Skogsarbetare33
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.32
Produktionschefer inom tillverkning30
Smeder och verktygsmakare m.fl.30
Barnskötare och elevassistenter m.fl.29
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.28
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.26
Personal- och HR-chefer25
Förmedlare m.fl.24
Handpaketerare och andra fabriksarbetare24
Jurister24
Köksmästare och souschefer24
Bil-, motorcykel och cykelförare23
Fysiker och kemister m.fl.23
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.22
Författare, journalister och tolkar m.fl.22
Grovarbetare inom bygg och anläggning21
Maskinförare21
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.20
Lastbils- och bussförare20
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.20
Montörer20
Tandsköterskor20
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.19
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.18
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.17
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.17
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.17
Förvaltnings- och planeringschefer15
Croupierer och inkasserare14
Kassapersonal m.fl.14
Andra specialister inom hälso- och sjukvård13
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet13
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.13
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.13
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.12
Matematiker, aktuarier och statistiker12
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift12
Gymnasielärare11
Specialister inom miljö- och hälsoskydd11
Övrig servicepersonal11
Bärplockare och plantörer m.fl.10
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.10
Specialistofficerare10
Tandläkare10
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.9
Informations-, kommunikations- och PR-chefer9
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.9
Djursjukskötare m.fl.8
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri8
Brevbärare och postterminalarbetare7
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.7
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.7
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk7
Trafiklärare och instruktörer7
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.6
Politiker och högre ämbetsmän6
Storhushålls- och restaurangpersonal6
Återvinningsarbetare6
Andra process- och maskinoperatörer5
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.5
Städare m.fl5
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.4
Chefer inom handel4
Dataspecialister4
Hotell- och konferenschefer4
Lärare i yrkesämnen4
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.4
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens3
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning3
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl3
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.3
Sjuksköterskor (fortsättning)3
Torg- och marknadsförsäljare3
Byggnads- och anläggningsyrken2
Byggnadshantverkare2
Chefer inom bank, finans och försäkring2
Chefer inom friskvård, sport och fritid2
Chefer inom hälso- och sjukvård2
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva2
Drifttekniker och processövervakare2
Köks- och restaurangbiträden2
Processoperatörer, trä- och pappersindustri2
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl2
Veterinärer2
Övriga chefer inom utbildning2
Andra lärare och instruktörer1
Byggnads- och anläggningsarbetare1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Fiskodlare och fiskare1
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl1
Kundinformatörer1
Maskin- och motorreparatörer1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Städyrken1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Terapeuter inom alternativmedicin1
Transport- och maskinföraryrken1
Vård- och omsorgspersonal1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Totalsumma15 970
LADDA NER
Källa: Migrationsverket