Regional arbetskraftsinvandring

Nära 0,7 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Lite mer än var fjärde aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Hur många personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Kronoberg. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,7 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, drygt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Jämtlands län, där omkring en promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

Inom EU/EES råder fri rörlighet arbetsmarknaden men personer från länder utanför EU/EES behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lön som minst ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

I januari 2020 var 36 093 arbetstillstånd giltiga. Av dem var nära 30 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Utöver dessa var civilingenjörsyrken samt yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Arbetskraftsinvadring fördelat på yrke

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, januari 2020

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.10 289
Civilingenjörsyrken3 142
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.2 738
Kockar och kallskänkor2 346
Ingenjörer och tekniker1 918
Städare och hemservicepersonal m.fl.1 620
Snickare, murare och anläggningsarbetare1 405
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.879
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.569
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.567
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare480
Designer och formgivare462
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.446
Lagerpersonal och transportledare m.fl.407
Skönhets- och kroppsterapeuter380
Kontorsassistenter och sekreterare372
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare371
Marknadsförare och informatörer m.fl.353
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.321
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.292
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.289
Montörer262
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.257
Butikspersonal247
Växtodlare inom jordbruk och trädgård246
Försäljnings- och marknadschefer237
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.233
IT-chefer228
Sjuksköterskor220
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.190
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare178
Universitets- och högskollärare178
Läkare168
Hovmästare, servitörer och bartendrar138
Undersköterskor125
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.123
Städledare och fastighetsskötare m.fl.119
Saknar SSYK106
Verkställande direktörer m.fl.106
Installations- och industrielektriker m.fl.104
Övriga administrations- och servicechefer101
Ekonomi- och finanschefer99
Djuruppfödare och djurskötare94
Smeder och verktygsmakare m.fl.91
Vårdbiträden91
Restaurang- och kökschefer82
Arkitekter och lantmätare79
Grovarbetare inom bygg och anläggning78
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.72
Fysiker och kemister m.fl.66
Handpaketerare och andra fabriksarbetare64
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri64
Forsknings- och utvecklingschefer63
Inköps-, logistik- och transportchefer63
Jurister62
Barnskötare och elevassistenter m.fl.61
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.59
Bil-, motorcykel och cykelförare58
Lastbils- och bussförare55
Skogsarbetare54
Maskinförare52
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.49
Produktionschefer inom tillverkning49
Personal- och HR-chefer47
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.46
Croupierer och inkasserare45
Präster och diakoner44
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.41
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.40
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.39
Tandsköterskor38
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.37
Behandlingsassistenter och pastorer36
Förmedlare m.fl.36
Kassapersonal m.fl.36
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.35
Matematiker, aktuarier och statistiker33
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.33
Andra specialister inom hälso- och sjukvård32
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.32
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.30
Informations-, kommunikations- och PR-chefer27
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens26
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.26
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk26
Förvaltnings- och planeringschefer25
Specialister inom miljö- och hälsoskydd25
Tandläkare25
Författare, journalister och tolkar m.fl.24
Köksmästare och souschefer24
Bärplockare och plantörer m.fl.23
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet23
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.23
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift22
Andra process- och maskinoperatörer21
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.21
Gymnasielärare20
Återvinningsarbetare20
Övrig servicepersonal19
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri18
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.16
Brevbärare och postterminalarbetare16
Specialistofficerare16
Drifttekniker och processövervakare14
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.13
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva12
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.12
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.11
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.11
Lärare i yrkesämnen10
Terapeuter inom alternativmedicin10
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken8
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.8
Torg- och marknadsförsäljare8
Trafiklärare och instruktörer8
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.7
Politiker och högre ämbetsmän7
Chefer inom handel6
Djursjukskötare m.fl.6
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.6
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning5
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.5
Chefer inom bank, finans och försäkring4
Veterinärer4
Chefer inom övrig servicenäring3
Dataspecialister3
Hotell- och konferenschefer3
Sjuksköterskor (fortsättning)3
Chefer inom hälso- och sjukvård2
Processoperatörer, trä- och pappersindustri2
Psykologer och psykoterapeuter2
Tandhygienister2
Övriga chefer inom utbildning2
Andra lärare och instruktörer1
Chefer och ledare inom trossamfund1
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.1
Fastighets- och förvaltningschefer1
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.1
Lokförare och bangårdspersonal1
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.1
Officerare1
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Matroser och jungmän m.fl.1
Fiskodlare och fiskare1
Serviceyrken1
Totalsumma36 093
LADDA NER
Källa: Migrationsverket