Regional arbetskraftsinvandring

Nära 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Drygt var fjärde aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Hur många personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, drygt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Jämtlands län, där omkring två promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

Inom EU/EES råder fri rörlighet arbetsmarknaden men personer från länder utanför EU/EES behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lön som minst ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

I augusti 2023 var 59 156 arbetstillstånd giltiga. Av dem var cirka 20 procent utfärdade till mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Utöver dessa var yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. Vilken månad statistiken är framtagen kan påverka utfallet. Framförallt påverkas säsongsberoende yrken såsom bärplockare. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Arbetskraftsinvadring fördelat på yrke

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, augusti 2023

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.11 306
Bärplockare och plantörer m.fl.5 236
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2 527
Städare2 056
Kockar och kallskänkor2 054
(tom)1 693
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik1 674
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik1 495
Övriga IT-specialister1 451
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.1 335
Övriga ingenjörer och tekniker1 325
Övriga civilingenjörsyrken1 198
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik1 049
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik1 009
Supporttekniker, IT675
Pizzabagare m.fl.595
Lager- och terminalpersonal572
Systemtestare och testledare548
Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.527
Grundskollärare452
Okänd448
Lednings- och organisationsutvecklare423
Skogsarbetare417
Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär416
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare406
Utvecklare inom spel och digitala media405
Företagssäljare357
Controller355
Inköpare och upphandlare325
Designer inom spel och digitala medier323
Reklamutdelare och tidningsdistributörer318
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer317
Personliga assistenter317
Murare m.fl.310
Målare295
Revisorer m.fl.267
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering256
Övriga drifttekniker och processövervakare247
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering244
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1233
Anläggningsarbetare223
Träarbetare, snickare m.fl.221
IT-säkerhetsspecialister214
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning211
IT-chefer, nivå 1210
Drifttekniker, IT199
Systemförvaltare m.fl.198
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare194
Trädgårdsanläggare m.fl.193
Butikssäljare, dagligvaror187
Övriga kontorsassistenter och sekreterare186
Universitets- och högskolelektorer180
Övriga ekonomer180
Personal- och HR-specialister175
Övriga designer och formgivare172
Industridesigner168
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister167
Vårdbiträden165
Trädgårdsodlare164
Verkställande direktörer m.fl.161
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter158
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.156
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning155
Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik154
Nätverks- och systemtekniker m.fl.147
Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2146
Övriga läkare140
ST-läkare137
Systemadministratörer133
Frisörer131
Hovmästare och servitörer126
Betongarbetare125
Bagare och konditorer123
Fastighetsskötare123
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende119
Kockar och kokerskor114
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik109
Marknads- och försäljningsassistenter104
IT-chefer, nivå 2100
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete100
Handpaketerare och andra fabriksarbetare99
Lackerare och industrimålare98
Övriga administrations- och servicechefer, nivå 197
Undersköterskor, vård- och specialavdelning94
VVS-montörer m.fl.93
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning92
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare89
Ekonomiassistenter m.fl.85
Cell- och molekylärbiologer m.fl.84
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 184
Byggnads- och ventilationsplåtslagare82
Ekonomi- och finanschefer, nivå 182
Grafisk formgivare m.fl.82
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.82
Kemister81
Distributionselektriker79
Grovarbetare inom bygg och anläggning78
Takmontörer77
Grundutbildade sjuksköterskor76
Installations- och serviceelektriker76
Övriga servicearbetare76
Restaurang- och kökschefer, nivå 174
Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur72
Övriga administrations- och servicechefer, nivå 271
Arkitekter m.fl.69
Forskarassistenter m.fl.69
Övriga handläggare68
Kundtjänstpersonal67
Planerare och utredare m.fl.63
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi62
Taxiförare m.fl.62
Affärs- och företagsjurister61
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter58
Farmakologer och biomedicinare57
Ställningsbyggare57
Fordonsmontörer56
Saneringsarbetare m.fl.56
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer56
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 155
Specialistläkare53
Svetsare och gasskärare53
Butikssäljare, fackhandel52
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 152
Tandläkare52
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 251
Backofficepersonal m.fl.49
Geologer och geofysiker m.fl.49
Laboratorieingenjörer48
Slaktare och styckare m.fl.48
Tunnplåtslagare48
Golvläggare47
Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.47
Ekonomi- och finanschefer, nivå 246
Kafé?- och konditoribiträden46
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 245
Tandsköterskor45
Gruppledare för kontorspersonal44
Inköps- och orderassistenter44
Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva42
Barnskötare42
Övrig hemservicepersonal m.fl.42
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.41
Arbetsledare inom tillverkning40
Lastbilsförare m.fl.40
Redovisningsekonomer40
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning39
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik39
Förvaltnings- och planeringschefer38
Transportledare och transportsamordnare38
Truckförare38
Biomedicinska analytiker m.fl.37
Personal- och HR-chefer, nivå 236
Övriga montörer36
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 235
Övriga universitets- och högskollärare35
Brevbärare och postterminalarbetare34
Präster34
Restaurang- och kökschefer, nivå 234
Apotekare33
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri33
Städledare och husfruar33
Systemerare och programmerare33
Flygtekniker32
Isoleringsmontörer32
Professorer32
Elevassistenter m.fl.31
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi31
Kassapersonal m.fl.31
Pastorer m.fl.31
Statistiker31
Maskinoperatörer, plastindustri30
Ordersamordnare m.fl.30
Skräddare och atelj?sömmerskor m.fl.30
Vaktmästare m.fl.30
Webbmaster och webbadministratörer30
Övriga jurister30
Banktjänstemän28
Fin-, inrednings- och möbelsnickare28
Hotell- och kontorsstädare m.fl.28
Personal- och HR-chefer, nivå 127
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.26
Gymnasielärare26
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.26
Croupierer och oddssättare m.fl.25
Köksmästare och souschefer25
Löne- och personaladministratörer25
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift25
Övrig vård- och omsorgspersonal25
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 224
Massörer och massageterapeuter24
Hotellreceptionister m.fl.23
Industrielektriker23
Anläggningsmaskinförare m.fl.22
Fysiker och astronomer22
Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri22
Bildkonstnärer m.fl.21
Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.21
Övriga livsmedelsförädlare21
Doktorander20
Regissörer och producenter av film, teater m.m.20
Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik20
Övriga utbildare och instruktörer20
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 219
Köks- och restaurangbiträden19
Övrig servicepersonal19
Övriga förmedlare19
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens19
Arbetsledare inom lager och terminal18
Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker18
Speditörer och transportmäklare18
Vårdare, boendestödjare18
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 117
Djursjukskötare m.fl.17
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 117
Fotografer17
Fritidsledare m.fl.17
Gjutare17
Glastekniker17
Kontorsreceptionister17
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri17
Matematiker och aktuarier17
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk17
Andra process- och maskinoperatörer16
Idrottstränare och instruktörer m.fl.16
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri16
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.16
Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 215
Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 115
Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.15
Renhållnings- och återvinningsarbetare15
Bartendrar14
Chefer inom handel, nivå 214
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 114
Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik14
Fritidspedagoger14
Säkerhetsinspektörer m.fl.14
Övriga djuruppfödare och djurskötare14
Advokater13
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.13
Kranförare m.fl.13
Ljus-, ljud och scentekniker13
Röntgensjuksköterskor13
Skötare13
Stenhuggare m.fl.13
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare13
Veterinärer13
Övriga specialister inom hälso- och sjukvård13
Drifttekniker vid värme- och vattenverk12
Evenemangs- och reseproducenter m.fl.12
Författare m.fl.12
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik12
Soldater m.fl.12
Universitets- och högskollärare12
Bild- och sändningstekniker11
Förvaltnings- och organisationsjurister11
GIS- och kartingenjörer11
Maskinoperatörer, ytbehandling11
Musiker, sångare och kompositörer11
Smeder11
Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning11
Torg- och marknadsförsäljare11
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.11
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.10
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 110
Civilingenjörer m.fl., maskin10
Hudterapeuter10
Lantmätare10
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer10
AT-läkare9
Finmekaniker9
Försäljnings- och marknadschefer9
Guider och reseledare9
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.9
Telefonförsäljare m.fl.9
Traders och fondförvaltare9
Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri9
Övriga yrken inom socialt arbete9
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 28
Chefer inom handel, nivå 18
Marknadsanalytiker och marknadsförare8
Maskinoperatörer, mejeri8
Tapetserare8
Terapeuter inom alternativmedicin8
Uppfödare och skötare av sällskapsdjur8
Övriga yrken inom kultur och underhållning8
Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.7
Chefstjänstemän i intresseorganisationer7
Fastighetsförvaltare7
Förskollärare7
Marknadsundersökare och intervjuare7
Resesäljare och trafikassistenter m.fl.7
Slipare m.fl.7
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.7
Tryckare7
Övriga dataspecialister7
Apotekstekniker6
Bibliotekarier och arkivarier6
Chefer för övriga mindre företag och enheter6
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 26
Ekonomichefer och administrativa chefer6
Journalister m.fl.6
Lärare i yrkesämnen6
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror6
Processövervakare, kemisk industri6
Sjukgymnaster6
Verktygsmakare6
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare5
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.5
Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning5
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.5
Militärer5
Provsmakare och kvalitetsbedömare5
Skolassistenter m.fl.5
Studie- och yrkesvägledare5
Telefonister5
Tull- och kustbevakningstjänstemän5
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal5
Biologer4
Buss- och spårvagnsförare4
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.4
Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang4
Datatekniker4
Domstols- och juristsekreterare m.fl.4
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.4
Guld- och silversmeder4
Läderhantverkare och skomakare4
Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter4
Musikinstrumentmakare och övriga konsthantverkare4
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.4
Rektorer, nivå 24
Skadereglerare och värderare4
Undersköterskor, habilitering4
Undersköterskor, mottagning4
Växt- och djurbiologer4
Övrig kontorspersonal4
Övriga chefer inom specialområden4
Övriga företagsekonomer4
Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.4
Administrativa assistenter3
Bensinstationspersonal3
Bergssprängare3
Diakoner3
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 13
Flygmekaniker m.fl.3
Formgivare3
Hamnarbetare3
Inköps- och distributionschefer3
IT-chefer3
Kuratorer3
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl.3
Lagerassistenter m.fl.3
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer3
Planeringsarkitekter m.fl.3
Professionella idrottsutövare3
Psykologer3
Tidningsdistributörer m.fl.3
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.3
Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 13
Övriga civilingenjörer m.fl.3
Övriga specialistsjuksköterskor3
Arbetsförmedlare2
Arkitekter och stadsplanerare2
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 22
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 12
Barnmorskor2
Bil- och taxiförare2
Brunnsborrare m.fl.2
Civilingenjörer m.fl., kemi2
Dietister2
Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport2
Farmakologer m.fl.2
Filosofer, historiker och statsvetare2
Fiskodlare2
Frisörer, hudterapeuter m.fl.2
Geologer, geofysiker m.fl.2
Inköpare2
Lackerare2
Ljud- och bildtekniker2
Läkare2
Manuella ytbehandlare, trä2
Maskiningenjörer och maskintekniker2
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter2
Maskinoperatörer, gummiindustri2
Montörer, träprodukter2
Museiintendenter m.fl.2
Optiker2
Piloter m.fl.2
Receptarier2
Redovisningsekonomer m.fl.2
Reseproducenter2
Skattehandläggare2
Väktare och ordningsvakter2
Övriga byggnadshantverkare2
Audionomer och logopeder1
Barnsköterskor1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Biomedicinska analytiker1
Bokförings- och redovisningsassistenter1
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker1
Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastig1
Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning1
Civilingenjörer m.fl., elkraft1
Domare1
Elingenjörer och eltekniker1
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 21
Fiskare1
Flygledare1
Fotterapeuter1
Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.1
Fönsterputsare1
Försäljare, dagligvaror1
Försäljare, fackhandel1
Geriatriksjuksköterskor1
Gruv- och bergarbetare1
Gymnasielärare i allmänna ämnen1
Hotell- och konferenschefer, nivå 21
Hovmästare, servitörer och bartendrar1
Husdjursuppfödare och husdjursskötare1
Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl.1
Inspicienter och scriptor m.fl.1
Journalister, författare, informatörer m.fl.1
Jägmästare m.fl.1
Kabinpersonal m.fl.1
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 11
Koreografer och dansare1
Kriminalvårdare1
Landskapsarkitekter1
Lastbils- och långtradarförare1
Lokförare1
Maskinbefäl1
Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer1
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä1
Maskinoperatörer, skoindustri m.m.1
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske1
Meteorologer1
Montörer, träprodukter m.m.1
Mäklare inom finans1
Möbelsnickare m.fl.1
Personaltjänstemän och yrkesvägledare1
Prepresstekniker1
Processoperatörer, papper1
Processövervakare, metallproduktion1
Reklam- och PR-chefer1
Skötare och vårdare1
Socialförsäkringshandläggare1
Socialsekreterare1
Språkvetare, översättare och tolkar1
Storhushållsföreståndare1
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare1
Sömmare1
Tandhygienister1
Tele- och elektronikreparatörer m.fl.1
Tågvärdar och ombordansvariga m.fl.1
Uthyrare1
Övriga agenter m.fl.1
Övriga drift- och verksamhetschefer1
Övriga terapeuter1
Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 21
Totalsumma59 156
LADDA NER
Källa: Migrationsverket