Regional arbetskraftsinvandring

Nära 0,7 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Nära var fjärde aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Hur många personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,7 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, drygt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Jämtlands län, där omkring en promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

Inom EU/EES råder fri rörlighet arbetsmarknaden men personer från länder utanför EU/EES behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lön som minst ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

I mars 2021 var 36 679 arbetstillstånd giltiga. Av dem var nära 25 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Utöver dessa var civilingenjörsyrken samt yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Arbetskraftsinvadring fördelat på yrke

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, mars 2021

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.9 146
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.3 106
Civilingenjörsyrken2 952
Kockar och kallskänkor2 118
Städare och hemservicepersonal m.fl.2 018
Ingenjörer och tekniker1 901
Snickare, murare och anläggningsarbetare1 441
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.611
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.574
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.562
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.535
Lagerpersonal och transportledare m.fl.488
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare470
Designer och formgivare457
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare455
Marknadsförare och informatörer m.fl.400
Kontorsassistenter och sekreterare379
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.349
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.338
Skönhets- och kroppsterapeuter330
Växtodlare inom jordbruk och trädgård313
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.302
Butikspersonal296
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.280
Försäljnings- och marknadschefer262
Läkare234
IT-chefer230
Universitets- och högskollärare225
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.211
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.209
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare193
Okänd181
Sjuksköterskor177
Undersköterskor177
Montörer158
Installations- och industrielektriker m.fl.147
Storhushålls- och restaurangpersonal138
Hovmästare, servitörer och bartendrar132
Vårdbiträden130
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.129
Städledare och fastighetsskötare m.fl.121
Verkställande direktörer m.fl.120
Övriga administrations- och servicechefer107
Smeder och verktygsmakare m.fl.106
Djuruppfödare och djurskötare103
Handpaketerare och andra fabriksarbetare99
Fysiker och kemister m.fl.93
Restaurang- och kökschefer93
Grovarbetare inom bygg och anläggning90
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri90
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.83
Ekonomi- och finanschefer82
Inköps-, logistik- och transportchefer81
Arkitekter och lantmätare75
Barnskötare och elevassistenter m.fl.74
Bil-, motorcykel och cykelförare74
Jurister73
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.70
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.69
Lastbils- och bussförare65
Dataspecialister64
Forsknings- och utvecklingschefer64
Maskinförare59
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.53
Kassapersonal m.fl.51
Personal- och HR-chefer50
Skogsarbetare49
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.49
Produktionschefer inom tillverkning48
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.45
Städare m.fl45
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.44
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.43
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.43
Tandsköterskor42
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.41
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.39
Andra specialister inom hälso- och sjukvård38
Förmedlare m.fl.38
Behandlingsassistenter och pastorer37
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.36
Croupierer och inkasserare36
Tandläkare35
Matematiker, aktuarier och statistiker34
Präster och diakoner34
Köks- och restaurangbiträden33
Drifttekniker och processövervakare31
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift31
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens30
Informations-, kommunikations- och PR-chefer30
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk30
Specialister inom miljö- och hälsoskydd29
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.28
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.28
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.27
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.26
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri26
Förvaltnings- och planeringschefer25
Återvinningsarbetare25
Gymnasielärare24
Brevbärare och postterminalarbetare23
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet23
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.23
Andra process- och maskinoperatörer21
Köksmästare och souschefer20
Vård- och omsorgspersonal18
Övrig servicepersonal18
Författare, journalister och tolkar m.fl.16
Säljare, inköpare, mäklare m.fl16
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.15
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.14
Chefer för särskilda funktioner14
Slaktare, bagare, konditorer m.fl14
Trafiklärare och instruktörer14
Chefer för mindre företag och enheter13
Chefer inom handel13
Universitets- och högskolelärare13
Byggnads- och anläggningsarbetare12
Terapeuter inom alternativmedicin12
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän11
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl11
Politiker och högre ämbetsmän11
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva10
Byggnadshantverkare9
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.9
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.9
Lärare i yrkesämnen9
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.9
Processoperatörer, trä- och pappersindustri9
Chefer inom övrig servicenäring8
Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m8
Torg- och marknadsförsäljare8
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken7
Bärplockare och plantörer m.fl.7
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning7
Djursjukskötare m.fl.7
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.7
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.7
Sjuksköterskor (fortsättning)6
Chefer inom bank, finans och försäkring5
Datatekniker och dataoperatörer5
Fordonsförare5
Fysiker, kemister m.fl.5
Lager- och transportassistenter5
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.5
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.5
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl5
Maskin- och motorreparatörer4
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl4
Samhälls- och språkvetare4
Veterinärer4
Övrig kontorspersonal4
Chefstjänstemän i intresseorganisationer3
Finmekaniker m.fl3
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster3
Hotell- och konferenschefer3
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl3
Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri3
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl3
Sjukgymnaster, tandhygenister m.fl3
Soldater m.fl.3
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl3
Bokförings- och redovisningsassistenter2
Fastighets- och förvaltningschefer2
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl2
Grundskollärare2
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare2
Hälso- och sjukvårdsspecialister2
Lokförare och bangårdspersonal2
Officerare2
Psykologer och psykoterapeuter2
Resevärdar m.fl2
Administratörer i offentlig förvaltning1
Agenter, förmedlare m.fl1
Andra lärare och instruktörer1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Biblioteksassistenter m.fl1
Biomedicinska analytiker1
Brevbärare m.fl1
Chefer inom hälso- och sjukvård1
Chefer och ledare inom trossamfund1
Drift- och verksamhetschefer1
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl1
Fiskodlare och fiskare1
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.1
Gymnasielärare m.fl1
Kassapersonal m.fl1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Matroser och jungmän m.fl.1
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske1
Militärer1
Möbelsnickare, modellsnickare m.fl1
Präster1
Specialistofficerare1
Tandhygienister1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Övriga chefer inom utbildning1
Totalsumma36 679
LADDA NER
Källa: Migrationsverket