Regional arbetskraftsinvandring

Nära 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige utgörs av arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES. Drygt var fjärde aktivt arbetstillstånd är utfärdat till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Hur många personer från länder utanför EU/EES som arbetar i de olika länen beror på vilka jobbmöjligheter som finns. Störst antal återfinns i regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ser man ser till arbetskraftsinvandringen som andel av sysselsättningen så utgör den en mycket liten del, omkring 0,8 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige. Andelen är högst i Stockholms län men ligger även här på en mycket liten andel av den totala sysselsättningen i länet, drygt en procent. Andelen arbetskraftsinvandrare är som lägst i Jämtlands län, där omkring två promille av alla sysselsatta är arbetskraftsinvandrare från utanför EU/EES.

Inom EU/EES råder fri rörlighet arbetsmarknaden men personer från länder utanför EU/EES behöver ett arbetstillstånd för att få jobba i Sverige. För att ett arbetstillstånd ska beviljas måste den sökande redan ha ett jobberbjudande i Sverige och arbetsgivaren måste kunna erbjuda en lön som minst ligger i linje med kollektivavtal eller praxis i branschen. Arbetsgivaren måste först också utlysa jobbet på den europeiska arbetsmarknaden innan personal kan sökas från länder utanför EU/EES. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för att få arbetstillstånd här.

I mars 2022 var 39 985 arbetstillstånd giltiga. Av dem var drygt 25 procent utfärdade till IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Utöver dessa var civilingenjörsyrken samt yrken inom restaurangbranschen vanligt förekommande. I tabellen nedanför kan du se vilka yrken som lockar flest utländska talanger till Sverige.

Arbetskraftsinvadring fördelat på yrke

Antal aktiva arbetstillstånd enligt 3-siffriga SSYK-koder, mars 2022

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.10 578
Civilingenjörsyrken3 461
Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.2 741
Ingenjörer och tekniker2 283
Städare och hemservicepersonal m.fl.1 875
Kockar och kallskänkor1 704
Snickare, murare och anläggningsarbetare1 174
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.719
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.711
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.589
Designer och formgivare571
Lagerpersonal och transportledare m.fl.502
Marknadsförare och informatörer m.fl.499
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare492
Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare440
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.428
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.419
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl.363
Växtodlare inom jordbruk och trädgård361
Kontorsassistenter och sekreterare335
Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.298
Försäljnings- och marknadschefer285
Skönhets- och kroppsterapeuter277
Butikspersonal263
Läkare257
Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl.238
IT-chefer234
Universitets- och högskollärare231
Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare m.fl.214
Tvättare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare196
Undersköterskor196
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.194
Okänd157
Montörer142
Städledare och fastighetsskötare m.fl.138
Installations- och industrielektriker m.fl.136
Sjuksköterskor136
Storhushålls- och restaurangpersonal131
Vårdbiträden128
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.127
Verkställande direktörer m.fl.120
Övriga administrations- och servicechefer113
Fysiker och kemister m.fl.112
Smeder och verktygsmakare m.fl.112
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl.107
Bil-, motorcykel och cykelförare99
Djuruppfödare och djurskötare99
Hovmästare, servitörer och bartendrar98
Inköps-, logistik- och transportchefer97
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri97
Drifttekniker och processövervakare95
Handpaketerare och andra fabriksarbetare94
Grovarbetare inom bygg och anläggning90
Ekonomi- och finanschefer89
Jurister87
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorieingenjörer m.fl.86
Restaurang- och kökschefer84
Arkitekter och lantmätare75
Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.75
Barnskötare och elevassistenter m.fl.69
Forsknings- och utvecklingschefer63
Maskinförare61
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.61
Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.60
Dataspecialister59
Produktionschefer inom tillverkning55
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionssekreterare m.fl.51
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.50
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.49
Personal- och HR-chefer49
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.49
Lastbils- och bussförare44
Tandsköterskor44
Andra specialister inom hälso- och sjukvård43
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.42
Behandlingsassistenter och pastorer42
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri42
Förmedlare m.fl.39
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och läderindustri m.m.39
Städare m.fl39
Matematiker, aktuarier och statistiker37
Präster och diakoner37
Informations-, kommunikations- och PR-chefer35
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl.34
Förvaltnings- och planeringschefer34
Kassapersonal m.fl.34
Tandläkare34
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.32
Skogsarbetare32
Skräddare, tapetserare och läderhantverkare m.fl.32
Specialister inom miljö- och hälsoskydd32
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift32
Köks- och restaurangbiträden31
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.29
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.28
Brevbärare och postterminalarbetare27
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet27
Gymnasielärare27
Återvinningsarbetare27
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.25
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens23
Croupierer och inkasserare23
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och metallverk23
Övrig servicepersonal23
Köksmästare och souschefer22
Trafiklärare och instruktörer22
Malmförädlingsyrken och brunnsborrare m.fl.21
Djursjukskötare m.fl.18
Författare, journalister och tolkar m.fl.18
Vård- och omsorgspersonal17
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.16
Soldater m.fl.16
Säljare, inköpare, mäklare m.fl16
Chefer inom handel15
Chefer för mindre företag och enheter13
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva13
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.13
Slaktare, bagare, konditorer m.fl13
Byggnads- och anläggningsarbetare12
Bärplockare och plantörer m.fl.12
Chefer för särskilda funktioner12
Universitets- och högskolelärare12
Andra process- och maskinoperatörer11
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän11
Chefer inom bank, finans och försäkring10
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning10
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.10
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl10
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.10
Sjuksköterskor (fortsättning)9
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.8
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.8
Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m8
Chefer inom övrig servicenäring7
Processoperatörer, trä- och pappersindustri7
Terapeuter inom alternativmedicin7
Torg- och marknadsförsäljare7
Veterinärer7
Byggnadshantverkare6
Lärare i yrkesämnen6
Politiker och högre ämbetsmän6
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare m.fl.6
Fordonsförare5
Fysiker, kemister m.fl.5
Lager- och transportassistenter5
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken4
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl4
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl4
Övrig kontorspersonal4
Chefstjänstemän i intresseorganisationer3
Datatekniker och dataoperatörer3
Fastighets- och förvaltningschefer3
Finmekaniker m.fl3
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster3
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl3
Maskin- och motorreparatörer3
Maskinoperatörer, kemiska och farmaceutiska produkter m.m.3
Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri3
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl3
Samhälls- och språkvetare3
Sjukgymnaster, tandhygenister m.fl3
Bokförings- och redovisningsassistenter2
Chefer inom hälso- och sjukvård2
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl2
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.2
Grundskollärare2
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare2
Hälso- och sjukvårdsspecialister2
Lokförare och bangårdspersonal2
Psykologer och psykoterapeuter2
Resevärdar m.fl2
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl2
Administratörer i offentlig förvaltning1
Agenter, förmedlare m.fl1
Andra lärare och instruktörer1
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.1
Biblioteksassistenter m.fl1
Biomedicinska analytiker1
Brevbärare m.fl1
Chefer inom friskvård, sport och fritid1
Drift- och verksamhetschefer1
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl1
Fiskodlare och fiskare1
Gymnasielärare m.fl1
Hotell- och konferenschefer1
Kassapersonal m.fl1
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri1
Matroser och jungmän m.fl.1
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske1
Militärer1
Möbelsnickare, modellsnickare m.fl1
Officerare1
Präster1
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl1
Övriga chefer inom samhällsservice1
Övriga chefer inom utbildning1
Totalsumma39 985
LADDA NER
Källa: Migrationsverket