Arbetskraftsinvandring - internationellt

Sveriges arbetskraftsinvandring låg under 2017 i mitten av fördelningen med andra jämförbara länder. Som andel av befolkningen är arbetskraftsinvandringen högst i Luxemburg och Schweiz. Det finns dock vissa svårigheter med att jämföra länders arbetskraftsinvandring eftersom reglerna för arbets- och uppehållstillstånd är olika.

Diagrammet ovan visar hur stor arbetskraftsinvandringen är i förhållande till ländernas befolkning. Statistiken visar det som anses vara permanent arbetskraftsinvandring. Här inkluderas både de som får ett permanent arbetstillstånd samt de som rör sig inom ett område med fri rörlighet. Inom EU råder fri rörlighet men även i andra delar av världen finns bestämmelser som tillåter fri rörlighet inom vissa regioner, exempelvis mellan Australien och Nya Zealand. Begreppet permanent innebär att man planerar att vistas i ett land en längre tid. Den temporära arbetskraftsinvandringen, såsom säsongsarbetare, traineearbetare, internationella studenter med flera, finns alltså inte med i statistiken.

Arbetskraftsinvandring är ett sätt att minska de demografiska problem som många länder står inför. Det finns olika sätt att rekrytera utländsk arbetskraft. Vissa länder genomför arbetsmarknadsprövningar där myndigheterna listar yrkesområden med stor efterfråganarbetskraft. Utländsk arbetskraft som möter kriterierna kan sedan ansöka om arbetstillstånd. Ett annat system är ett kvotsystem där man i förväg beslutar hur mycket arbetskraft som ska tas in. En tredje modell, som används i bland annat Kanada och Australien, är ett poängsystem. Kvalifikationer som utbildning och språkkunskaper ger poäng som sedan avgör om man får ett arbetstillstånd.