Ekonomifakta

Vem betalar mest skatt?

Senast uppdaterad: 2022-09-13

Olika personer betalar olika mycket i skatt. Ungefär 51 procent, eller 417 miljarder kronor, av de totala skatterna som hushållen betalar kommer från den femtedel av hushållen som har högst ekonomisk standard.

Loading

Ungefär 60 procent av de totala skatteintäkterna kommer från skatt på arbeteskatt på arbete:, framför allt inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Det är dock stor skillnad i hur mycket olika hushåll betalar i skatt. Den femtedel som har högst ekonomisk standardekonomisk standard: av hushållen står för ungefär 51 procent av de totala skatterna som hushållen betalar. I de här beräkningarna definieras skatt som summan av de skatter vi själva deklarerar för. Det handlar således primärt om kommunal och statlig inkomstskatt, kapitalskattkapitalskatt: samt kommunal fastighetsavgift. Från detta dras olika skattereduktioner, som exempelvis jobbskatteavdrag och ROT/RUT.

Det är också stor skillnad i hur stor andel av din inkomstinkomst: som går till skatt. Eftersom skattesystemet är uppbyggt på ett sådant sätt så att om du tjänar mer så betalar du mer i skatt kan skillnaderna i hur mycket av din inkomstinkomst: som går till skatt bli stora. Genom att dela in skattebetalarna i 20 olika delar går det se att de fem procenten som betalar mest i skatt lägger cirka 31 procent av sin bruttoinkomstbruttoinkomst: i skatt. I andra änden går det att se att de grupper med lägst inkomstinkomst: betalar en negativ andel av sin inkomstinkomst: i skatt. Det här kan låta konstigt men det innebär att dessa grupper betalar relativt lite i skatt samtidigt som de erhåller skattefria bidragbidrag: vilket i de här beräknignarna ses som en sorts negativ skatt.

Senast uppdaterad: 2022-09-13

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt