Ekonomifakta

Så blir skatten för äldre 2019

Publicerad: 2019-01-21

Skatten för äldre, den så kallade pensionärsskatten, har sänkts i år. Sänkningen blev något större än den som först föreslogs i övergångsbudgeten. Senare under året kan också den särskilda löneskatten för äldre komma att försvinna.

Eftersom Kristdemokraternas och Moderaternas budgetreservation antogs av riksdagen i slutet på förra året blir skattesänkningen för äldre något större än den som ursprungligen fanns med i övergångsbudgeten. Genom att grundavdraget förstärks kommer skatten totalt sett att bli cirka 150 kronor lägre i månaden för någon som har 20 000 kronor i pension. Räknar man även in den nya public-serviceavgiften blir skattesänkningen i det här fallet dock inte större än knappt 40 kr/mån. För högre inkomstnivåer är effekterna större, bland annat på grund av att den nedre brytpunkten räknas upp mer än normalt.

I diagrammet nedan visas hur stora skattesänkningarna för äldre har varit under senare år. För att skapa jämförbarhet över tid används 2019 års genomsnittliga kommunalskattesats och 2019 års prisbasbeloppprisbasbelopp: i beräkningarna. Att skatten för pensionärer med relativt höga inkomster höjdes i viss utsträckning under perioden 2014-2018 beror på att brytpunkterna för statlig skatt då räknades upp i lägre takt än normalt vid två tillfällen.

Loading

För runt hälften av de äldre, de med en pensionsinkomst under drygt 17 000 kronor per månad, finns det idag ingen skillnad mellan skatten på pension jämfört med skatten på arbete för yngre. För högre inkomster kvarstår fortfarande en viss skattedifferens. I kronor räknat är skillnaden som störst vid inkomster runt 42 000 kronor i månaden, där den nedre brytpunkten för personer yngre än 65 år ligger. Därefter minskar skillnaden, delvis på grund av avtrappningen av jobbskatteavdraget , men också för att brytpunkten för äldre ligger högre upp i inkomstskalan.

Loading

I diskussionen om pensionärsskatten kan man ledas att tro att skatten för äldre skulle vara högre jämfört med skatten för yngre. Detta kommer sig dock av att yngre och äldre har olika typer av inkomster. Yngre har oftare arbetsinkomster och äldre oftare pension. När det gäller samma typ av inkomstinkomst: är äldre faktiskt skattemässigt gynnade. De betalar lägre skatt både på pensioner och arbetsinkomster jämfört med någon som är yngre än 65 år och har samma typ av inkomstinkomst:.

Loading

Det är dock inte bara inkomstskatten som skiljer sig åt mellan yngre och äldre. Äldre som arbetar har även lägre arbetsgivaravgift än sina yngre kollegor. Denna skillnad kan dessutom öka ytterligare då det i M/KD-reservationen aviserades att den särskilda löneskatten för äldre ska slopas från och med den 1 juli 2019. Detta skulle i praktiken innebära att arbetsgivaravgiften för äldre sänks från 16,36 till 10,21 procent.

Huruvida denna sänkning verkligen genomförs beror dock på om den nya S/MP-regeringen väljer att gå vidare med lagändringen eller inte. Inkomstskatterna kan de inte ändra på under 2019, men eftersom den särskilda löneskatten är en del av arbetsgivaravgifterna är det inte skrivet i sten att sänkningen kommer att bli av.

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2019-01-21

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt