Ekonomifakta

Höjd skatt i 61 kommuner – Regionerna bakom de största ökningarna

Publicerad: 2019-12-17

Under 2020 kommer kommunalskatterna höjas i 61 kommuner. Regionerna står för 78 procent av den totala ökningen i Sverige. Mest höjs skatten i Ödeshög där den ökar med 1,85 kronor till 34,15.

Nästa år kommer kommunalskatterna att höjas i 61 kommuner. Det är dock inte kommunerna utan regionerna (tidigare landsting) som i höjer skatten mest. Totalt sett kommer kommunalskatterna i riket att stiga från dagens 32,19 procent till 32,28. Regionerna ökar skatten med 0,07 kronor, vilket motsvarar 78 procent av höjningen.

Loading

Att regionerna ligger bakom den största delen av skatteökningen är i sig inget nytt. Sedan år 2000 har regionerna höjt skatten med 1,75 kronor, jämfört med kommunernas mer blygsamma höjning på 0,15. Med andra ord ligger regionerna bakom 92 procent av skattehöjningarna.

Spridningen mellan Sveriges kommuner är relativt stor. Som mest höjs skatten i Ödeshög där den totala skattesatsen ökar med 1,85 kronor. Här svarade kommunen för en skattehöjning på 1,00 kronor samtidigt som Region Östergötland ökade skatten med 0,85. Den kommun som fick den största skattesänkningen var Lidingö kommun. Här sänkte kommunen skatten med 0,30 kronor.

Loading

Att regionerna står bakom den största delen av skattehöjningarna syns tydligt när man studerar förändringen av den totala skatten mellan 2019-2020. Östergötland, Kalmar, Halland och Jämtland framträder tydligt eftersom dessa regioner alla höjde skatten med 49 öre eller mer.

Loading

På sidan Din kommun i siffror kan läsa mer om hur skatter, inkomster och utbildningsnivå med mera har utvecklats och jämföra med andra kommuner.

av Christian Holmström

Publicerad: 2019-12-17

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt