Ekonomifakta

Höjd kommunalskatt - landstingens ansvar

Publicerad: 2017-06-12

Sedan år 2000 har kommunalskatterna i Sverige höjts med 1,74 procentenheter i genomsnitt. Att det skett höjningar på många håll i landet kan knappats ha undgått någon. Mer okänt är kanske att 90 procent av höjningarna, 1,54 procentenheter, kan härledas till höjd landstingsskatt.

När man hör ordet kommunalskatt går tankarna av uppenbara skäl till kommunerna. Dock består kommunalskatten av två delar: En del som går till kommunerna, primärkommunalskatten. Denna del har i genomsnitt varit två tredjedelar av den totala kommunalskatten. Den återstående tredjedelen utgörs av landstingsskatten som går till landstingen.

Ser man till den totala kommunalskattesatsen har trenden varit stigande under hela 2000-talet. Mellan år 2000 och 2017 har riksgenomsnittet ökat med 1,74 procentenheter från 30,38 till 32,12. Att kommunalskatterna stigit har dock endast till mindre del berott på höjningar som kommunerna gjort. Endast 0,18 procentenheter av den totala ökningen kan härledas till höjda primärkommunalskatter. Lejonparten av höjningen utgörs istället av landstingsskattesatsen som höjts med 1,54 procentenheter.

Loading

Höjd kommunalskatt i alla kommuner

Siffrorna ovan visar de viktade sifforna för hela landet. Ser man till de enskilda kommunerna blir bilden naturligtvis mer spretig, men en sak som förenar är att det faktiskt inte går att hitta en enda kommun som fått lägre skattesats mellan 2000 och 2017. Detta trots att 48 kommuner sänkt primärkommunalskatten under dessa år. I samtliga fall då det skett sänkningar, som till exempel i Göteborg där primärkommunalskatten idag är 0,68 procentenheter lägre än den var år 2000, har sänkningarna överträffats av höjningar i landstingsskatten.

I tabellen nedan kan du ta del av hur kommunalskatten har förändrats i samtliga 290 kommuner under dessa år. Tabellen är sorterad så att de kommuner som uppvisar de största höjningarna av den totala skattesatsen ligger överst. De två andra kolumnerna visar sedan hur höjningarna har fördelats mellan skatten till kommunen och skatten till landstinget.

Loading

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-06-12

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt