Ekonomifakta

Din skatt 2024

Publicerad: 2024-01-25

Årets första lön sammanträffar med att förändringarna av flertalet skatteregler träder i kraft. Fryst skiktgräns för vem som ska betala statlig skatt, förstärkning av jobbskatteavdraget och nya kommunalskattesatser är några av de saker som påverkar skattebetalarna i år.

Loading

Storleken på jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: justeras varje år i förhållande till inflationen. Utöver den automatiska justeringen så har regeringen även stärkt det ordinarie jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: med cirka 11 miljarder kronor för år 2024. Det gör att avdraget blir ytterligare lite större under året. Läs mer om jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: här .

Förändringar i vem som betalar statlig inkomstskatt

För att kunna finansiera det förstärkta jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: så har regeringen pausat uppräkningen av skiktgränsen för vem som ska betala statlig inkomstskatt. Pausen av uppräkningen innebär att fler löntagare kommer att betala statlig inkomstskatt under år 2024, jämfört med föregående år.
Enligt Finansdepartementet betalade 11 procent av de skattskyldiga statlig inkomstskatt år 2023. Det var den lägsta andelen sedan skatten infördes år 1991. Den pausade uppräkningen av skiktgränsen innebär i stället att 13 procent av de skattskyldiga kommer att betala statlig inkomstskatt.
Om du är yngre än 66 år och tjänar mindre än 51 275 kronor per månad så betalar du inte statlig inkomstskatt. Om du har fyllt 66 år är motsvarande gräns 58 108 kronor.

Växande skillnader i beskattning mellan olika kommuner

Österåker har en kommunalskatt på 28,98 procent, vilken likt tidigare år är Sveriges lägsta. Kommuninvånarna i Degerfors får höjd skatt och skattesatsen motsvarar nu 35,30 procent. Det innebär att Degerfors nu har högst kommunalskatt i landet. Ökade skillnader mellan den lägsta respektive högsta skattesatsen innebär att skillnaderna i beskattning beroende på var du bor ökar. Ett sätt att illustrera detta är genom vad som brukar kallas för marginalskattetrappan. MarginalskattMarginalskatt: anger hur mycket skatt man betalar på en inkomstinkomst:ökning, läs mer om marginalskattmarginalskatt: här .

Loading

Borttagen reduktion i arbetsgivaravgiften för unga

Ytterligare en nyhet för året är att reduktionen i arbetsgivaravgiften för unga tas bort. År 2019 infördes en nedsättning av arbetsgivaravgiften och allmän löneavgiftallmän löneavgift: på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Arbetsgivaravgiften för ungdomar inom åldersspannet blev då 10,21 procent i stället för den ordinarie avgiften på 31,42 procent. Enligt beräknignar från Finansdepartementet så väntas avskaffandet av den tidigare reduktionen ge ökade intäkter om 1,25 miljarder kronor. Samtidigt beräknades 85 procent av underlaget för de nedsatta arbetsgivaravgifterna finnas i privat sektor vilket innebär ökade kostnader för privata företagföretag:.

Simon Torstensson

av Simon Torstensson

simon.torstensson@ekonomifakta.se

Publicerad: 2024-01-25

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt