Ekonomifakta

Din skatt 2018

Publicerad: 2018-01-12

Bor du i en kommun som höjer eller sänker skatten i år? Eller får du ta del av ett högre grundavdraggrundavdrag:? I vår uppdaterade räknesnurra kan du ta reda på hur just din inkomstskatt blir 2018.

Två nyheter i årets inkomstbeskattning är att vissa pensionärer får ett högre grundavdraggrundavdrag: och att det införs en skattereduktion för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Ute bland landets kommuner har dock förändringarna varit ovanligt få till antalet. Kanske är det valåret som gör att många väljer att avstå skattehöjningar. Klart är i alla fall att endast fyra kommuner höjer.

Av landstingen, den andra delen av kommunalskatten , höjer Kronoberg och Dalarna medan resterande 19 landsting lämnar skatten oförändrad. Totalt sett ligger riksgenomsnittet kvar på 32,12 procent eftersom dessa höjningar kompenseras av att 18 kommuner går motsatt väg och sänker skatten.

Lägre skatt för pensionärer

Skattesänkningen för pensionärer sker genom att grundavdraget höjs. Detta är samma metod som använts tidigare av både den här regeringen och av Alliansen. Denna gång omfattas årsinkomster mellan 123 700 och 416 300 kronor, där de största skattesänkningarna sker i den nedre halvan av intervallet.

Delar man upp de senaste tio årens skattesänkningar som riktats till pensionärer ser man att huvuddelen av dessa genomfördes under Alliansens år vid makten. En ålderspensionär med 20 000 kronor i månaden har sedan 2008 fått skatten sänkt med 1 300 kronor i månaden varav 980 kronor kan tillföras Alliansen och resten den nuvarande regeringen. För pensionärer med högre inkomster beror en ännu större del på Alliansens sänkningar vilket framgår av diagrammet nedan.

Loading

Hot om misstroende

I övrigt kan man notera att regeringen i år, efter starka påtryckningar, väljer att räkna upp brytpunkterna i normal takt. Under både 2016 och 2017 var uppräkningarna lägre än brukligt vilket innebar högre skatt för alla som redan låg över brytpunkterna och att fler träffades av statlig inkomstskatt än vad som annars hade varit fallet. Regeringen hade egentligen planerat att fortsätta med de låga uppräkningarna även i år, men tvingades backa efter hot om misstroendeförklaring från Alliansen i den här och andra skattefrågor.

På vår sajt kan du nu se hur just din inkomstskatt blir i år. Tjänsten Räkna ut din skatt har uppdaterats med 2018 års regler. Precis som vanligt anger du din månadsinkomst, kommun och födelseår, så sköter räknesnurran resten. En nyhet är att det i år tillkommit en ruta i formuläret för inkomster från sjuk- och aktivitetsersättning , tidigare kallat förtidspension, eftersom en särskild skattereduktion införts för detta. För en person som har högsta möjliga ersättning från dessa system uppgår reduktionen till cirka 210 kronor i månaden.

Fakta om brytpunkter 2018

Brytpunkt 1: 468 700 kr i årsinkomst
Anger gräns för när personer födda 1953 eller senare börjar betala statlig inkomstskatt om 20 procent.

Brytpunkt 2: 675 700 kr i årsinkomst
Anger gräns för när personer födda 1953 eller senare börjar betala statlig inkomstskatt om 25 procent.

Brytpunkt 1 för äldre: 494 300 kr i årsinkomst
Anger gräns för när personer födda 1952 eller tidigare börjar betala statlig inkomstskatt om 20 procent. Är högre för äldre eftersom äldre har ett större grundavdraggrundavdrag:.

Brytpunkt 2 för äldre: 694 900 kr i årsinkomst
Anger gräns för när personer födda 1952 eller tidigare börjar betala statlig inkomstskatt om 25 procent.

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2018-01-12

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt