Ekonomifakta

Din skatt 2016

Publicerad: 2016-01-25

Regeringen har i år för första gången haft möjlighet att förändra inkomstskatten genom sin egen budgetbudget:. För arbetstagarearbetstagare: med lite högre inkomster innebär det skattehöjningar. Ta reda på hur just din skatt blir 2016 i vår uppdaterade räknesnurra .

När det nu är dags för årets första löning kan det vara på plats att uppmärksamma årets förändringar i inkomstskatten och arbetsgivaravgiften. En sak som det talats en hel del om är att jobbskatteavdraget nu kommer att försämras för personer som tjänar mer än 50 000 kronor i månaden. För varje tusenlapp man tjänar över denna nivå minskas jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: med 30 kronor per månad tills det är nere på noll kronor. Detta innebär bland annat att den högsta marginalskatten , det vill säga den skatt man betalar på en löneökning, stiger från 57 till 60 procent. Som vi tidigare skrivit om är detta högst i världen.

Två andra förändringar i år är att grundavdraget för vissa pensionärer höjs och att den nedre brytpunkten, som anger vid vilken inkomstinkomst: man börjar betala statlig inkomstskatt inte räknas upp. När det gäller grundavdraget bygger regeringen vidare på den förra regeringens skattesänkningar och gör en förstärkning för pensionärer med låga inkomster. Konkret innebär det sänkt skatt för personer födda 1950 eller tidigare och som har en årsinkomst mellan 50 000 och 235 000 kronor. Det är dock bara i intervallet 75 000 till 180 000 kronor som skattesänkningen uppgår till mer än 1 000 kronor per år.

Att den nedre brytpunkten inte räknas upp innebär i praktiken en skattehöjning för alla som tjänar mer än 36 930 kronor i månaden. För personer som tjänar över 37 500 kronor i månaden uppgår skattehöjningen till 1 360 kronor per år.

Din skatt

Under 2016 sker också höjningar av arbetsgivaravgiften för unga och äldre – två grupper som i dagsläget har nedsatt arbetsgivaravgiftarbetsgivaravgift:. För unga försvinner nedsättningen helt den 1 juni. För äldre kommer arbetsgivaravgiften även i fortsättningen vara lägre, men istället för att uppgå till 10,21 procent har den från och med årsskiftet höjts till 16,36 procent.

I tabellen nedan ges några exempel på hur skatteförändringarna påverkar olika individer i år. Tabellen tar inte hänsyn till förändringar i kommunalskatten eller förändringar i prisbasbeloppet och visar på så sätt de renodlade effekterna av regeringens budgetbudget:. Vill du se exakt hur skatten blir i din egen kommun kan använda dig av vår uppdaterade räknesnurra: Räkna ut din skatt .

Fotnot: SvD har också skrivit om dessa skatteförändringar. Du hittar den artikeln här.

Loading

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2016-01-25

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt