Ekonomifakta

Marginalskatt i Sverige och internationellt

Senast uppdaterad: 2024-01-08

Marginalskatten anger hur mycket skatt man betalar på en inkomstökning. I och med avskaffandet av värnskatten den 1 januari 2020 sjönk den högsta marginalskattesatsen från drygt 60 till 55,6 procent – en nivå som gäller även 2024. Detta är fortfarande en hög siffra internationellt sett.

Loading

MarginalskattenMarginalskatten: visar hur hög skatten är på en löneökning . Den påverkar på så vis drivkrafterna till att arbeta, göra karriär och utbilda sig. Ju högre marginalskattmarginalskatt:, desto mindre tjänar individen på att arbeta fler timmar, avancera i yrkeslivet eller skaffa sig en utbildningutbildning: som kan innebära högre lön .

När inkomstskatten är progressiv, som är fallet i Sverige, stiger marginalskattenmarginalskatten: gradvis med inkomsten. Initialt är den relativt låg – lägre än kommunalskattesatsen . Det beror på att grundavdraget och framför allt jobbskatteavdraget dämpar marginalskattenmarginalskatten: så länge som dessa ökar med inkomsten. När jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: slutar att öka vid en årslönårslön: om cirka 463 000 kronor upphör denna effekt och marginalskattenmarginalskatten: stiger till kommunalskattens nivå, i genomsnitt knappt 33 procent.

Därefter finns ytterligare två steg i marginalskattetrappan. Det största av dessa infaller när årsinkomsten når 615 000 kronor. På allt man tjänar över denna brytpunktbrytpunkt: betalar man 20 procent i statlig inkomstskatt vilket innebär att marginalskattenmarginalskatten: då stiger till knappt 53 procent.

Nästa trappsteg ligger vid en årsinkomst runt 776 000 kronor. Då stiger marginalskattenmarginalskatten: med ytterligare tre procentenheter till drygt 55 procent beroende på att jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: då börjar att trappas ner. När jobbskatteavdragetjobbskatteavdraget: till sist är helt avtrappat sjunker marginalskattenmarginalskatten: till 52 procent igen. Detta inträffar dock inte förrän årslönen är uppe i närmare 2 miljoner kronor.

Fram till och med 2019 fanns ytterligare ett steg i skatteskalan vid inkomster strax över 700 000 kronor. Detta var den så kallade värnskattenvärnskatten: som höjde den statliga inkomstskatten från 20 till 25 procent. I och med januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet avskaffades dock denna per den 1 januari 2020. Förändringen innebar att den högsta marginalskattesatsen sjönk från 60 till drygt 55 procent – en högstanivå som alltså gäller även 2023.

Vid internationella jämförelser av marginalskattenmarginalskatten: bör man inte enbart se till nivån på den personliga inkomstskatten eftersom olika länder har valt att lägga tyngdpunkten i arbetsbeskattningen på olika typer av skatter. Bättre jämförbarhet uppnås om man även tar hänsyn till arbetsgivaravgifter och egenavgifteregenavgifter:.

Jämför man OECDOECD:-länderna på detta vis och ser till hur hög marginalskattenmarginalskatten: är för personer som tjänar 167 procent av genomsnittet i de olika länderna, hamnar Sverige på andra plats i jämförelsen. På lägre löner har Sverige betydligt lägre marginalskattmarginalskatt: och ligger närmare snittet för OECDOECD:.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-01-08

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt