Ekonomifakta

Varför blev kronan så svag under 2022?

Publicerad: 2023-02-03

Den svenska kronan tappade 15,3 procent mot den amerikanska dollarn under 2022. Den viktigaste förklaringen till kronfallet är Rysslands invasion av Ukraina. Invasionen bidrog till hög inflation och osäkerhet på de internationella finansiella marknaderna. När omvärlden är orolig tenderar små valutor som kronan påverkas negativt. Det finns även andra viktiga aspekter som påverkat kronans värde. Bland annat har de snabba räntehöjningarna av Federal Reserve bidragit till högre amerikanska räntor och en starkare dollar. Det verkar också finnas en internationell oro för hur den svenska bostadsmarknad kommer att klara högre räntor.

Loading

Global finansiell oro har bidragit till en svagare krona

År 2022 präglades av coronapandemins efterdyningar, Rysslands invasion av Ukraina och höga energipriser. I tider av ökad finansiell oro tenderar små valutor i öppna ekonomier försvagas, medan stora valutor som den amerikanska dollarn eller euron stärks. Detta sker eftersom investerare väljer stabila valutor som dollarn och euron, vilka tillsammans utgör 78,2 procent av alla globala transaktioner, framför exempelvis kronan som enbart utgör 0,7 procent. Den svenska kronan har däremot inte enbart tappat mot dollarn och euron, utan även mindre valutor som det brittiska pundet och den norska kronan. En tänkbar förklaring är att bolånerisker på den svenska bostadsmarknaden fick utländska investerare att vilja minska sina svenska exponeringar, vilket skulle bidragit till en svagare krona.

Loading

Högre amerikanska räntor har sannolikt också bidragit

Inflationen i USA började sitiga redan 2021. Det innebar att Federal Reserve inledde sin höjning av styrräntan relativt tidigt jämfört mot andra centralbanker. Det ledde till en ökad skillnad mellan svenska och amerikanska räntor, som i sin tur bidrog till försvagningen av kronan. I diagrammet syns förändringen i flera länders valutor mot dollarn, tillsammans med hur ländernas räntor har utvecklats sedan årsskiftet. Sambandet pekar på att växelkursen har försvagats mer mot dollarn för länderna i vilka räntan har ökat relativt lite. RiksbankenRiksbanken: bedömer däremot att ränteskillnader endast verkar förklara en mindre del av kronans utveckling. På lång siktlång sikt: bedömer RiksbankenRiksbanken: att kronförsvagningen är tillfällig, och att kronan kommer stärkas de närmaste åren för att återgå till mer normala nivåer.

Loading

Vill du läsa mer om kronkursen finns det mer material från RiksbankenRiksbanken: här och här.

Jacob Oljemark

av Jacob Öljemark

jacob.oljemark@ekonomifakta.se

Publicerad: 2023-02-03

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi