Ekonomifakta

Läget i ekonomin – november

Publicerad: 2011-11-23

Läget i ekonomin fortsätter att vara övervägande dystert. Till exempel ligger både inköpschefsindex och exportchefsindex utanför tillväxtzonen. Få en snabb överblick genom tio indikatorer ur fem perspektiv om svensk ekonomi.

Novemberutgåvan av Läget i ekonomin visar på en i stort sett oförändrad situation jämfört med förra månaden. Ett par indikatorer har stärkts något, till exempel tjänsteproduktionsindex. Andra indikatorer fortsätter med sina negativa tendenser, exempelvis barometerindikatorn och de finansiella indikatorerna. Inte någon indikator är att beteckna som stark. Ta själv del av de tio indikatorerna som ur fem perspektiv ger en snabb bild av läget i ekonomin just nu.

Läget i ekonomin – november (pdf, 1 Mb)

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2011-11-23

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi