Ekonomifakta

Läget i ekonomin – januari

Publicerad: 2019-02-07

2019 inleds med tecken om en vikande konjunktur. Bland annat backade Barometerindikatorn med 3,7 enheter till 101,9. Läget går från starkt till neutralt. De flesta övriga indikatorer uppvisade även de en negativ utveckling, undantaget Stockholmsbörsen som vände uppåt och steg med 7,6 procent.

I januari föll Barometerindikatorn, som ger en indikation om stämningsläget i ekonomin, med 3,7 enheter till 101,9. Samtliga delindikatorer uppvisade en negativ utveckling undantaget Bygg- och anläggning som steg marginellt. Den största nedgången stod hushållen för, vars indikator backade med 4,1 enheter till 92,0. Även tillverkningsindustrin vände ner och indikatorn gick från 115,3 till 111,3. Trots tappet är tillverkningsindustrin alltjämt den delindikator som går starkast.

Avmattningen märks även i företagens syn på exportorderstocken. I januari blev bedömningarna väsentligt mer pessimistiska och indikatorn föll med 27 enheter från 28 till 1. Indikatorn har dock gått mycket starkt under hela 2018 och månadens kräftgång kan vara en tillfällig avvikelse. Bättre var utvecklingen på Stockholmsbörsen som steg med 7,6 procent jämfört med årsskiftet. Börsen har dock mer att bevisa för att återgå till starkt läge, då nedgången under slutet av 2018 var betydande.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – januari

av Christian Holmström

Publicerad: 2019-02-07

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi