Ekonomifakta

Läget i ekonomin – december

Publicerad: 2020-01-09

I månadens Läget i ekonomin visar hälften av indikatorerna en positiv utveckling och hälften negativt. Inköpschefsindex steg och kronan stärktes samtidigt som Barometerindikatorn försvagades och arbetslösheten ökade.

Månadens Läget i ekonomin ger blandade signaler kring utvecklingen. Barometerindikatorn, som visar på det allmänna stämningsläget, sjönk med 1,3 enheter till 93,3. Arbetslösheten ökade ordentligt och steg med en procentenhet jämfört med samma månad föregående år. Under november uppgick arbetslösheten till 6,8 procent. Även antalet personer som berördes av varselvarsel: steg med 1 800 till 5 500 under november.

Andra variabler gick i motsatt riktning och utvecklades positivt. Hushållens konsumtion steg med 3,3 procent under oktober jämfört med föregående år, vilket är en stark siffra. Under 2018 utvecklades dock hushållens konsumtion mycket svagt vilket till viss del inflaterar månadens uppgång. Stockholmsbörsen fortsatte att utvecklas starkt och avslutade året med en uppgång på 3,6 procent under december. Under 2019 steg indexindex: med närmare 30 procent.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – december

av Christian Holmström

Publicerad: 2020-01-09

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi