Ekonomifakta

Läget i ekonomin - december

Publicerad: 2017-01-10

Flera indikatorer i 2016 års sista Läget i ekonomin pekar på ett starkt konjunkturläge. Barometerindikatorn avslutade året på topp och inköpschefsindex likaså. Trots en svag krona som hjälper varuexporten släpar dock industriproduktionen alltjämt efter.

Inköpschefsindex gjorde en rejäl uppryckning under årets sista månad och steg till 60,1. IndexIndex: ligger nu på sitt högsta värde sedan 2011 och indikatorn går därför från neutral till stark. Även Barometerindikatorn slutade på en hög notering under december, 113,8. Något mer oväntat var att bedömningen av exportorderstocken blev signifikant mer positiv än under november. Indikatorn ökade med 33 enheter till +17 och läget går från neutralt till starkt.

Antalet personer som varslades om uppsägning utvecklades dock i motsatt riktning, antalet steg med 1 368 till 5 098 personer jämfört med föregående månad. På årsbasis är utvecklingen fortfarande god, men de senaste månadernas ökning av antalet varselvarsel: är oroväckande. Även industriproduktionen fortsätter att släpa efter och ligger trots en svag krona under 2012 års nivå. Varuexporten visar även den tecken på förbättring men nivån är alltjämt låg.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - december

av Christian Holmström

Publicerad: 2017-01-10

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi