Ekonomifakta

Hållbar tillväxt

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Sedan år 1990 har Sveriges BNP per capita ökat med 57 procent medan utsläpp per capita fallit med 45,3 procent. Flera av världens stora ekonomier har börjat bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp, en process känd som 'decoupling'.

Loading

Hållbar ekonomisk tillväxttillväxt: är när ekonomisk utveckling inte sker på bekostnad av miljön eller social välfärdvälfärd:. Den drivs av investeringar i förnybar energienergi:, som sol och vindkraft, samt effektivisering av energianvändning i industrier och fastigheter. Åtgärderna minskar både utsläppen av växthusgaserväxthusgaser: och bidrar till energisäkerhet och ekonomisk stabilitet. Hållbar tilllväxt omfattar också koncept som cirkulär ekonomi, där avfall minimeras och resurser återanvänds och återvinns.

Decoupling uppkommer när regeringar, näringsliv och samhället i drar åt samma håll. Regeringar inför lagar och regler som främjar hållbara affärsmodeller och miljövänlig innovationinnovation:. FöretagFöretag: integrerar hållbarhet i sin verksamhet, medan konsumenter bidrar genom att välja miljövänligare produkter och tjänstertjänster:.

Det är också viktigt att stödja ekonomisk utveckling i lägre inkomstländer på ett sätt som minimerar miljöpåverkan. Internationellt samarbete och finansiellt stöd för hållbara teknologier i dessa regioner är avgörande för att uppnå global hållbarhet.

Industrins förädlingsvärde och koldioxidutsläpp

Sedan tidigt 1970-tal och framåt har Sverige minskat sitt beroende av fossila bränslenfossila bränslen:. Bakom vändningen ligger bland annat faktorer som oljekriserna, vilka drev upp världsmarknadspriserna på olja kraftigt, samt en ökad användning av biobränslen under 1980-talet. Trendbrottet framgår när man studerar industrins andel av koldioxidutsläppen. När utsläppen var som störst, under slutet på 1960-talet och början på 1970-talet, släppte industrin ut dubbelt så mycket koldioxidkoldioxid: som den gjorde år 1950. Vid millennieskiftet hade utsläppen minskat kraftigt; de var då till och mer mindre än de var år 1950. Samtidigt hade förädlingsvärdet – produktionen – mer än femfaldigats mellan 1950 och 2005.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-12-29

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö