Ekonomifakta

Inflation - Europa

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Under april hade de europeiska länderna en genomsnittlig inflationstakt runt 2,5 procent. Det är däremot stor skillnad mellan länderna. Till exempel var inflationen i Rumänien 6,2 procent medan Litauen hade en inflation på 0,4 procent.

Loading

Inflationen i de europeiska länderna mäts av EurostatEurostat: och redovisas i diagrammet som den procentuella förändringen mätt på årsbasis. Det innebär att prisutvecklingen på olika tjänstertjänster: och varorvaror: mäts och sedan beräknas den årliga skillnaden mellan priset den här månaden och samma månad förra året. Det finns lite olika sätt att mäta delkomponenter i indexet och olika sätt att hantera kvalitetsjusteringar av vissa varorvaror:. Därför finns det olika indexindex:. I diagrammet visas HIKP-inflationen för samtliga länder förutom Sverige där inflationen mätt med KPIFKPIF: visas. Detta på grund av att RiksbankenRiksbanken: har sitt inflationsmålinflationsmål: satt i termer av KPIFKPIF:. Du kan läsa mer om skillnaden mellan HIKP och KPIFKPIF: här.

Senast uppdaterad: 2024-05-22

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Finansiell ekonomi