Ekonomifakta

Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län är det till landytan sjätte minsta länet i landet. Folkmängden är den högsta i landet med 2 440 027 invånare (2022). Länet består av 26 kommuner. Landarealen är 6 514 kvadratkilometer, vilket motsvarar 1,6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.