Ekonomifakta

Norrbottens län

Norrbottens län

Norrbottens län är det till landytan största länet i landet. Folkmängden är den sjunde lägsta i landet med 249 177 invånare (2022). Länet består av 14 kommuner. Landarealen är 97 242 kvadratkilometer, vilket motsvarar 23,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Luleå.