Offentlig ekonomi

Här kan du ladda hem Ekonomiprojektet om offentlig ekonomi. Detta projekt syftar till att skapa en förståelse för den offentliga sektorn, hur den finansieras och vilka dess utgifter är genom att jämföra den med hushållens inkomster och utgifter. Uppgifterna ger också djupare förståelse för begrepp som inkomster och utgifter, statsskuld och offentlig sektor.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser, bland annat innebär det att hushålla med inkomster och utgifter. Till exempel har alla familjer inkomster och utgifter. Hos en familj är det vanligast att inkomsterna kommer från föräldrarnas arbete i form av lön och de vanligaste utgifterna är boende och mat.

Men det är inte bara familjer som har inkomster och utgifter, det har även den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn inkluderar staten, landstingen och kommunerna i Sverige. Ett stort ansvarsområde för den offentliga sektorn är välfärden i Sverige. Precis som för hushållen gäller det för den offentliga sektorn att hushålla med sina inkomster och utgifter.

Hjälp på vägen...

Här hittar du information om den offentliga sektorns inkomster och utgifter. Länkarna leder också till sidor där vi går igenom varifrån hushållen får sina inkomster och vad de lägger sina pengar på.

 

Hjälp på fördjupningsvägen...

Precis som hushållen så behöver staten ibland låna pengar för att få budgeten att gå ihop. Här kan du hitta fakta om statsskuldens utveckling över tid och statsbudgetens ramverk.

 

Ladda ner Ekonomiprojektet - Offentlig ekonomi här: Ekonomiprojektet: offentlig ekonomi (pdf)