Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Energi- och miljöskatter

Senast uppdaterad: 2023-08-08

Under 2022 uppgick miljöskatterna preliminärt till 97,1 miljarder kronor. Det var en minskning med 6,5 miljarder jämfört med föregående år. Miljöskatterna utgjorde 3,9 procent av de totala skatteintäkterna under 2022.

Loading

Miljöskatterna utgörs av skatter på energienergi:, transporter, föroreningar och naturresurser. Kategorierna ska dock tas med en nypa salt. Inom skatterna på energienergi: ryms till exempel energiskatt på bensin och diesel vilka man skulle kunna tro borde hamna under skatter på transport. Mellan 2021 och 2022 minskade miljöskatterna med 6,5 miljarder kronor. Miljöskatternas andel av de totala skatterna uppgick till 3,9 procent.

I statistik över miljöskatter tas ingen hänsyn till om skatten är utformad med en miljöpolitisk ambition eller inte. Alla skatter på produkter som bedöms ha en särskild miljörelevans räknas in, oavsett av vilken anledning skatten introducerats. Koldioxidskatten är ett exempel på en skatt som introducerades 1991 med en tydlig ambition att just sänka koldioxidutsläppen. Energiskatten däremot infördes som ett sätt att öka skatteintäkterna.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta