Ekonomifakta

Elfakta Artiklar och faktasidor

Elproduktion med kärnkraft - internationellt

Senast uppdaterad: 2023-11-28

Sverige var år 2022 den största producenten av kärnkraft per capita i världen men den tionde största total. Skillnaden i produktion mellan länderna i toppen är stor. År 2022 producerade Sverige 51,5 TWh medan världens största producent USA producerade 812 TWh.

Loading

Sverige producerar mycket kärnkraftkärnkraft: i förhållande till sin population. År 2022 producerade Sverige 4,9 MWh/capita kärnkraftsel, mest i hela välden. Samma siffra i USA var 2,4 MWh/capita.

Sverige producerade fjärde mest kärnkraftsel inom EUEU: år 2022. Frankrike är det land i EUEU: som producerar mest kärnkraftkärnkraft:, men deras produktion ligger långt under USAs.

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt sant eftersom vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. El kan därför produceras i ett land och säljas i ett annat.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Elfakta