Skattetryck - internationellt

Under senare år har skattetrycket i Sverige sjunkit något, men vi ligger fortfarande över OECD-genomsnittet. Skattetrycket, eller skattekvoten, beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP.

År 2015 hade Sverige tillsammans med Italien det sjätte högsta skattetrycket av OECD-länderna. Tidigare har Sverige legat högre upp i listan. Placeringsförändringen beror på att flera länder varit tvungna att höja skatterna för att sanera sina offentliga finanser efter finanskrisen och att Sverige istället gjort vissa skattesänkningar under denna period.

Mellan 2008 och 2015 har skattetrycket ökat mest i Turkiet, Grekland och Mexiko. De tre OECD-länder som under samma period uppvisar de största minskningarna i skattetryck är Irland, Norge och Chile.

Trots att skattetrycket har gått ner något i Sverige under senare år ligger vi fortfarande högt internationellt sett. Till exempel uppgår det genomsnittliga skattetrycket i OECD till 34,3 procent vilket är nio procentenheter lägre än det svenska. Avståndet mellan USA:s och Sveriges skattetryck är ännu större: 17 procentenheter.

Skattetrycket beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP. Ett skatteuttag på 400 miljarder och en BNP på 1 000 miljarder ger till exempel ett skattetryck på 40 procent. Även om skatteintäkterna inte skulle minska från ett år till ett annat kan alltså skattetrycket ändå sjunka om BNP-tillväxten är positiv.