Förmögenhetsskatt

Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007. När den fanns svarade den bara för några promillen av de totala skatteintäkterna. I och med att Frankrike tog bort skatten vid årsskiftet 2017/18 är Spanien är det enda EU-land som har kvar en förmögenhetsskatt.

Förmögenhetsskatten i Sverige avskaffades den 1 januari 2007. Tidigare uppgick den till 1,5 procent på förmögenheter över 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner kronor för gifta eller sammanboende.

Inom EU är det endast Spanien som har förmögenhetsskatt på inhemska tillgångar. Spanien avskaffade visserligen skatten 2008, men återinförde den temporärt igen i samband med den ekonomiska krisen. Även Italien har en variant av en förmögenhetsskatt, men den gäller endast finansiella tillgångar i utlandet. Det senaste EU-landet att avskaffa förmögenhetsskatten är Frankrike, som tog bort den vid årsskiftet 2017/18.

I tabellen nedan redovisas hur stora skatteintäkter förmögenhetsskatten genererade i Sverige fram till 2007. Som andel av de totala skatteintäkterna rörde det sig i normalfallet om mellan 0,3 till 0,5 procent.

Förmögenhetsskatten, 1995-2007

                Miljoner kronorAndel av totala skatteintäkter
1995 2 855 0,33 %
1996 3 144 0,34 %
1997 3 584 0,37 %
1998 5 147 0,49 %
1999 5 453 0,49 %
2000 6 027 0,51 %
2001 8 590 0,73 %
2002 8 223 0,70 %
2003 6 493 0,53 %
2004 3 934 0,30 %
2005 4 897 0,36 %
2006 6 142 0,43 %
2007 0 0,00 %

Källa: ESV och SCB
Avser summan av förmögenhetsskatten för fysiska och juridiska personer.