Företagens lönsamhet, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 758 656 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tredje lägsta i landet med 12,1 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.