Andel förtidspensionärer, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 734 443 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femte lägsta i landet med 4,4 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.