Andel företagare, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 758 656 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 5,8 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.