Förvärvsfrekvens, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 734 443 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 79,9 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.