Sysselsättningsgrad, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 758 656 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,4 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.