Andel högutbildade, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 734 443 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femte högsta i landet med 28,9 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.