Andel högutbildade, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 758 656 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femte högsta i landet med 30,3 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.