Skattesats, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 758 656 invånare. Värdet för skattesats är nära genomsnittet med 32,86 procent (2024).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.