Befolkningsökning, Västra Götalands län

Västra Götalands län är till landytan det 5:e största länet i landet. Västra Götalands län består av 49 kommuner och har en landareal på 23 956 kvadratkilometer, vilket är ungefär 6 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Göteborg. 1998 slogs Göteborgs och Bohus län ihop med Älvsborgs och Skaraborgs län till att bli Västra Götalands län.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.