Befolkningsökning, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 734 443 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 2,6 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.