Medelålder, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 734 443 invånare. Värdet för medelålder är det fjärde lägsta i landet med 41,1 år (2019).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.