Medelålder, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 758 656 invånare. Värdet för medelålder är det fjärde lägsta i landet med 41,5 år (2022).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.