Invånare i länet, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 280 713 invånare. Antalet invånare i länet är det nionde lägsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.