Andel förtidspensionärer, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 277 141 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte lägsta i landet med 4,6 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.