Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 277 141 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det femte högsta i landet med 10,2 procent (2020).

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.