Andel företagare, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 280 713 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde lägsta i landet med 7,9 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.