Sysselsättningsgrad, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 280 713 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjätte lägsta i landet med 80,1 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.