Andel högutbildade, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 280 713 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 24,8 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.