Skattesats, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 277 141 invånare. Värdet för skattesats är det tredje lägsta i landet med 32,00 procent (2021).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.