Medianinkomst, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 280 713 invånare. Värdet för medianinkomst är nära genomsnittet med 318 036 kronor (2022).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.