Medianinkomst, Västmanlands län

Västmanlands län är till landytan det 19:e största länet i landet. Västmanlands län består av 10 kommuner och har en landareal på 5 145 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2018 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.