Befolkningsökning, Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer landyta och har 277 141 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 2,2 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.