Befolkningsökning, Västmanlands län

Västmanlands län är till landytan det 19:e största länet i landet. Västmanlands län består av 10 kommuner och har en landareal på 5 145 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Västerås.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.