Andel förtidspensionärer, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 244 554 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjärde högsta i landet med 5,2 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.