Andel förtidspensionärer, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 243 265 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst högsta i landet med 4,9 procent (2022).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.