Andel företagare, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 244 554 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 5,7 procent (2019).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.