Sysselsättningsgrad, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 243 265 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjätte högsta i landet med 81,9 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.