Förvärvsfrekvens, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 243 265 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det femte högsta i landet med 81,3 procent (2021).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.