Andel högutbildade, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 244 554 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femte lägsta i landet med 22,2 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.