Skattesats, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 243 265 invånare. Värdet för skattesats är det näst högsta i landet med 34,14 procent (2024).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.