Medianinkomst, Västernorrlands län

Västernorrlands län är till landytan det 6:e största länet i landet. Västernorrlands län består av 7 kommuner och har en landareal på 21 685 kvadratkilometer, vilket är ungefär 5 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2018 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.